Цели и задачи

 

Мэты і задачы

 

ДУА“Альшанская сярэдняя школа №1”

на 2019/2020 навучальны год

 

Мэты:

 • стварэнне ўмоў для павышэння якасці адукацыі праз матывацыю навучэнцаў на вучэбных і факультатыўных занятках;
 • удасканальванне сістэмы работы з педагагічнымі кадрамі па самаацэнцы дзейнасці і павышэнні  прафесійнай кампетэнтнасці;
 • стварэнне сістэмы дзейснай прафарыентацыі ў адукацыйнай установе, якая б спрыяла фарміраванню ў падлеткаў і моладзі патрэбы ў прафесійным самавызначэнні ў адпаведнасці з жаданнямі, здольнасцямі кожнай асобы і з улікам сацыякультурнай сітуацыі ў грамадстве.

 

Задачы:

 

  • прадоўжыць работу па ўдасканальванні  ўрока праз прымяненне ІКТ і сучасных адукацыйных тэхналогій;
  • удасканальваць работу педагагічнага калектыву па фарміраванні вучэбнай матывацыі на вучэбных і факультатыўных занятках;
  • прадоўжыць работу па ўдасканаленні метадычнага ўзроўню педагогаў праз павышэнне кваліфікацыйнай катэгорыі, абагульненне і распаўсюджванне эфектыўнага вопыту педагагічнай практыкі;
  • удасканаліць сістэму засваення педагогамі сучасных падыходаў да адукацыі праз разнастайныя формы метадычнай работы з кадрамі.
  • сфарміраваць станоўчыя адносіны да працы;
  • стварыць умовы для прафесійнага самавызначэння ў адпаведнасці з жаданнямі і індывідуальнымі магчымасцямі навучэнца.